MEET THE CREW

SECRETARY

Siddhi Walunj

REGATTA CHIEF-COORDINATOR

SURAJ KOTHAWALE

AUDITOR

AAYUSH GUJRATHI

SPONSORSHIP

REVATI BHANGALE

SHRADDHA JATHAR

SWAMI RAUT

DESIGN

SHWETA BARAVKAR

PRITHVISH TAUKARI

RUHEE NAGULWAR

DOCUMENTATION

PRAJKTA DESHPANDE

ALUMNI OUTREACH

GARGEE NIMDEO

SOMESH BAM

MEDIA

PIYUSHA PATIL

SAHIL SHAIKH

MRUNAL YELMAME

NIKHIL AJALSONDE

WEB DEVELOPMENT

OMKAR BAIRAGI

PURCHASE

SHUBHAM BHOSALE

PRASAD DIGHE

REFRESHMENT

PRAJWAL SHINDE

HARSHAL SUDRIK

ELECTRONICS & SYSTEM MANAGEMENT

PRANIT DHERE

RUSHIKESH GARULE

INFRA

KRISHNA DIGHE

PRATHAMESH DATAR

RACES

PARTH SHASHTRI

ASHLESHA SOLANKE

SAFETY

SIDDHESH DUMBARE

ANUSHKA WALKE

OMKAR BHOITE