MEET THE CREW

SECRETARY

Parth Shastri

Joint REGATTA SECRETARY

Vinay Gadilkar

REGATTA CHIEF-COORDINATOR

ABHAY KHADE

AUDITOR

Jaydatt Jaybhay

SPONSORSHIP

Indraneel Bhosale

Vaishnavi Sabale

Prithviraj Bhosale

DESIGN

Mahesh Shinde

Vedashree Satpute

Anisha Raut

Sakshi Wakchaure

DOCUMENTATION

Sagar Mali

ALUMNI OUTREACH

Girija Shinde

Chaitanya Bolli

MEDIA

Roshan Ubale

Samiksha Shinde

WEB DEVELOPMENT

Avishkar Andhale

Nikita Tipule

PURCHASE

Gaurav Bawadkar

Ganesh Jadhav

REFRESHMENT

Swapnil Panchdane

Ankit Nehul

Nikhil Auti

ELECTRONICS & SYSTEM MANAGEMENT

Hujefa Shaikh

Rohit Shelar

INFRA

Akash Zarekar

Sayam Thole

RACES

Sakshi Chavan

Sangram Nikam

SAFETY

Anant Mhaske

Vaishnavi Deshpande

Harshal Chavan

WANNA MEET THE PAST CREW?